Nghị quyết 20/2011/NQ-HĐND
Trích yếu: sửa đổi, bổ sung một số nội dung qui định tại phụ lục kèm theo Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách cho các cấp ngân sách của địa phương
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Hội đồng nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 15-12-2011
Có hiệu lực từ: 01-01-2012
Hiệu lực: Còn hiệu lực
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 22 + 23 ngày 22-12-2011
(từ trang 81 đến trang 83)
Tổng số trang: 3 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
7,231,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner