Quyết định 18/2017/QĐ-UBND
Trích yếu: về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 33/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam.
Lĩnh vực:  Chưa xác định
CQBH:  Ủy ban nhân dân tỉnh 
Ngày ban hành: 29-06-2017
Có hiệu lực từ: 09-07-2017
Hiệu lực: 
File văn bản gốc:
Đăng Công báo:
Số 10 ngày 30-06-2017
(từ trang 26 đến trang 27)
Tổng số trang: 2 trang
Trang 1 | Trang sau | Trang cuối
7,193,948 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner