Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2011 Quyết định số 1527/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2012÷2020, tầm nhìn đến năm 2030.
23-09-2011 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam.
29-03-2011 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020.
25-03-2011 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam Về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam.
25-03-2011 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách 9 tháng còn lại năm 2011.
03-03-2011 Kế hoạch số 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,127,750 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner