Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Năm 2020 : 69 văn bản.
Chính sách - Xã hội 2 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 1 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 3 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính 26 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 3 văn bản
 
Nội vụ 6 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn 3 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 19 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 1 văn bản
 
Tư pháp 1 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 1 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch 2 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 1 văn bản.
9,462,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner