Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hội đồng nhân dân  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 79 văn bản thuộc lĩnh vực Hội đồng nhân dân:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2019 Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020.
12-07-2019 Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
12-07-2019 Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam .
12-07-2019 Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-07-2019 Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục, thể thao tỉnh Hà Nam.
12-07-2019 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-07-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.
12-07-2019 Nghị quyết số 21/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-07-2019 Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.
07-12-2018 Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030.
07-12-2018 Nghị quyết số 37/2018NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.
07-12-2018 Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07-12-2018 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07-12-2018 Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.
07-12-2018 Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
13-07-2018 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
13-07-2018 Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019.
13-07-2018 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
13-07-2018 Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam.
13-07-2018 Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,386,567 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner