Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-11-2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn đến năm 2020.
07-11-2014 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”.
19-09-2014 Quyết định số 990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
24-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và quy định chế độ, chính sách cho Cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại các xã, phường, thị trấn.
17-01-2014 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,462,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner