Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng- Qui hoạch (Năm 2021)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng- Qui hoạch được ban hành trong năm 2021:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng.
29-04-2021 Quyết định số 10/2021/8QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ‘‘Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam’’.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,715,941 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner