Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hội đồng nhân dân (Năm 2009)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 10 văn bản thuộc lĩnh vực Hội đồng nhân dân được ban hành trong năm 2009:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh.
09-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2004 - 2011.
09-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ phụ cấp từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế thuộc các trường mầm non bán công, dân lập.
09-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
09-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2008.
09-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2010.
09-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,127,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner