Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 14 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành Quy định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hà Nam .
04-09-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của các cấp, các ngành về quản lý đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.
29-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
29-12-2017 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V.
29-12-2017 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V.
29-12-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V.
29-12-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V.
19-12-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05-12-2011 Quyết định số 1527/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển văn hoá, thể dục thể thao tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2012÷2020, tầm nhìn đến năm 2030.
23-09-2011 Quyết định số 1161/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam.
29-03-2011 Quyết định số 393/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Biên Hoà tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2020.
25-03-2011 Quyết định số 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam Về việc kiện toàn, bổ sung Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam.
25-03-2011 Quyết định số 366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ đối với dự toán ngân sách 9 tháng còn lại năm 2011.
03-03-2011 Kế hoạch số 203/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Nam năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,706,482 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner