Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giao thông - Vận Tải  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 37 văn bản thuộc lĩnh vực Giao thông - Vận Tải:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-07-2019 Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã, địa bàn tỉnh Hà Nam.
03-04-2019 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại, đặt số hiệu đường tỉnh, tỉnh Hà Nam.
27-02-2019 Quyết định số 1/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.
20-11-2018 Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam.
05-09-2018 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương, tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
05-09-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
07-05-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1085/2005/QĐ-UBND ngày 08/7/2005, Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 05/10/2006, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
04-05-2018 Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trách nhiệm và các hình thức khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người có trách nhiệm liên quan trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
17-09-2014 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025.
21-11-2013 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý xe quá khổ, quá tải và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
02-10-2013 Quyết định số 1137/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020.
24-09-2013 Quyết định số 1121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam.
13-09-2013 Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam.
09-09-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hành lang bảo vệ luồng, phạm vi bảo vệ kè, đập giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa địa phương, tỉnh Hà Nam.
28-08-2013 Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
23-08-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-08-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tỷ lệ phần trăm (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-07-2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013.
06-06-2013 Quyết định số 593/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam.
23-05-2013 Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt số hiệu đường Huyện, địa bàn tỉnh Hà Nam (điều chỉnh, bổ sung năm 2013).
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,706,612 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner