Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 35 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2021 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ, mức đóng góp đối với đối tượng bảo trợ xã hội nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.
22-04-2021 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
01-07-2020 Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-02-2020 Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo có thành viên thuộc chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01-08-2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.
01-08-2018 Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-12-2017 Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ, điều trị nghiện ma túy tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam.
30-08-2013 Quyết định số 1004/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, trường Cao đẳng nghề Hà Nam”.
05-04-2013 Quyết định số 359/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam.
30-10-2012 Quyết định số 1424/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn (2013 - 2016).
25-09-2012 Quyết định số 1259/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về công nhận hạng trường đối với trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam.
15-08-2012 Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07-08-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.
07-08-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp đối với đối tượng bảo trợ xã hội được nuôi dưỡng tại các cơ sở Bảo trợ xã hội và nuôi dưỡng tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-07-2012 Quyết định số 1007/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 tỉnh Hà Nam.
31-07-2012 Quyết định số 1006/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam.
31-07-2012 Quyết định số 1000/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh Hà Nam.
13-06-2012 Quyết định số 771/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban điều phối thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam.
13-06-2012 Quyết định số 770/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam.
04-06-2012 Quyết định số 746/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,750,855 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner