Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công thương  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 27 văn bản thuộc lĩnh vực Công thương:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-05-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam.
21-11-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12-06-2019 Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Nam .
12-06-2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
22-04-2019 Quyết định số 656/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa Cơ quan nhà nước và các Đơn vị kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện trung áp trong việc giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
15-03-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-12-2018 Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh /v Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
26-07-2018 Quyết định số 1271/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16-01-2018 Quyết định số 135/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình tiết kiệm Điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-12-2017 Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển Công nghiệp - Thương mại tỉnh Hà Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
19-12-2017 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29-10-2014 Quyết định số 1256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29-09-2014 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số nở rời của đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường từ đá nguyên khai sang đá sau nổ mìn trên địa bàn tỉnh.
23-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề tỉnh Hà Nam.
23-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-07-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
16-07-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 của UBND tỉnh Hà Nam.
29-03-2013 Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.
06-06-2012 Quyết định số 754/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.
25-04-2012 Quyết định số 608/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,750,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner