Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-09-2020 Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
23-04-2020 Quyết định số 823/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam.
06-02-2020 Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý công trình nước sạch tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
24-10-2019 Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
04-09-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý, hoạt động và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi và thú y, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
25-06-2019 Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-04-2019 Quyết định số 589/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn thành viên, sửa đổi một số điều Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020.
20-12-2018 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật.
20-12-2018 Quyết định số 2404/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Phê duyệt Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018-2020.
05-09-2018 Quyết định số 1599/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” tỉnh Hà Nam năm 2018.
18-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
10-11-2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn đến năm 2020.
07-11-2014 Quyết định số 1317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”.
19-09-2014 Quyết định số 990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
24-01-2014 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ và quy định chế độ, chính sách cho Cộng tác viên quản lý chất lượng nông, lâm, thuỷ sản tại các xã, phường, thị trấn.
17-01-2014 Quyết định số 82/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
04-11-2013 Quyết định số 1284/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình vận hành hệ thống công trình trạm bơm Lạc Tràng II, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
11-07-2013 Quyết định số 733/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh Hà Nam.
08-05-2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013.
03-05-2013 Quyết định số 455/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy định tạm thời phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Hà Nam”.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,705,918 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner