Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Thi đua khen thưởng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Thi đua khen thưởng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-08-2021 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức tiền thưởng đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-07-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam.
17-12-2012 Quyết định số 1707/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
17-11-2008 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam.
11-09-2008 Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam.
16-06-2008 Quyết định số 680/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Kiện toàn Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,750,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner