Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 200 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-08-2021 Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức học phí năm học 2021 - 2022 tại các trường cao đẳng, trung cấp công lập thuộc tỉnh quản lý.
06-08-2021 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2021-2022.
10-05-2021 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2021.
18-03-2021 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh từ năm học 2021-2022.
05-08-2020 Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2020-202.
15-04-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh .
31-03-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Quy định Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01-08-2019 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập của tỉnh Hà Nam năm học 2019-2020.
11-06-2019 Quyết định số 1092/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm.
26-03-2019 Quyết định số 523/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Hà Nam.
26-03-2019 Quyết định số 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam.
08-03-2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở chất lượng cao.
08-03-2019 Quyết định số 404/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở chất lượng cao.
22-01-2019 Quyết định số 167/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức thành phố Phủ Lý.
20-12-2018 Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn trường THCS chất lượng cao ban hành kèm theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
01-10-2018 Quyết định số 1756/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v xếp hạng các Trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
31-08-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục - đào tạo năm học 2018-2019.
01-08-2018 Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2018-2019.
12-07-2018 Quyết định số 1208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Nam.
04-05-2018 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chỉ đạo và tổ chức các kỳ thi năm 2018.
Chuyển tới trang:  /10     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,665,540 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner