Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Khiếu nại - Tố cáo  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-02-2018 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
18-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
15-08-2013 Quyết định số 927/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của tỉnh Hà Nam.
05-07-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.
07-02-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-07-2012 Chỉ thị số 07/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
09-05-2008 Kế hoạch số 614/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,750,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner