Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Văn hóa - Du lịch - Thể thao  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Văn hóa - Du lịch - Thể thao:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
09-08-2021 Quyết định số 22/2021QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù, định mức cấp phát trang thiết bị tập luyện và thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Hà Nam.
01-04-2021 Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính và các nội dung quản lý nhà nước lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
02-03-2021 Quyết định số 360/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi,bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam.
21-05-2020 Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Duy Tiên.
31-12-2019 Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
03-09-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi theo danh mục lĩnh vực, địa bàn đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
30-07-2019 Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 11/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
16-04-2019 Quyết định số 625/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Hà Nam.
06-02-2018 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
30-12-2013 Quyết định số 96/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố của thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
31-10-2013 Quyết định số 1272/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch đền Bà Vũ, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân.
24-09-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
27-08-2013 Quyết định số 991/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam.
30-05-2013 Quyết định số 560/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Hà Nam.
08-03-2013 Quyết định số 268/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Chầu văn tỉnh Hà Nam.
21-01-2013 Công văn số 94/UBND-VX của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính văn bản.
11-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi ngân sách đối với một số lĩnh vực thể dục thể thao tỉnh Hà Nam.
09-01-2013 Quyết định số 54/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao tỉnh Hà Nam.
14-12-2012 Quyết định số 1693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Duy Tiên.
05-12-2012 Quyết định số 1615/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,663,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner