Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Y tế  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 19 văn bản thuộc lĩnh vực Y tế:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2019 Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
10-10-2019 Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
04-05-2019 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam năm 2019.
14-11-2017 Quyết định số 1968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế.
23-01-2014 Quyết định số 127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ hai dịch vụ trong danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND.
30-07-2013 Quyết định số 842/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh tỉnh Hà Nam.
10-07-2013 Quyết định số 727/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2013 - 2015.
29-03-2013 Quyết định số 343/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hà Nam.
07-02-2013 Quyết định số 221/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020”.
01-11-2012 Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
30-07-2012 Quyết định số 980/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 của tỉnh Hà Nam.
15-05-2012 Quyết định số 662/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
25-04-2012 Quyết định số 610/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại thành phố Phủ Lý.
14-02-2012 Quyết định số 385/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và cấp Bằng công nhận xã, phường đạt Tiêu chí quốc gia về y tế.
14-02-2012 Quyết định số 384/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện “Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020”.
08-08-2008 Quyết định số 957/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Trạm Y tế Quân dân y Thanh Nghị.
15-02-2008 Quyết định số 256/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận "Chuẩn Quốc gia về Y tế xã" năm 2007.
04-01-2008 Quyết định số 33/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành quy định tạm thời giá một phần viện phí đối với y tế tuyến xã, phường, thị trấn.
04-01-2008 Quyết định số 32/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá một phần viện phí và sửa đổi dịch vụ kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, huyện, thị xã.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,667,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner