Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 78 văn bản thuộc lĩnh vực Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-11-2021 Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
05-11-2021 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.
29-10-2021 Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29-10-2021 Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp chính quyền địa phương tỉnh Hà Nam.
29-10-2021 Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Nam.
29-10-2021 Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Hà Nam.
19-03-2021 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Hà Nam.
31-12-2020 Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký, quản lý cư trú tại tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức quà tặng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Tết Nguyên đán hằng năm; đối tượng người có công được đi điều dưỡng tập trung; nhân khẩu thuộc hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán hằng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2021.
22-12-2020 Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
22-12-2020 Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017 - 2020.
22-12-2020 Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các Nghị quyết về cơ chế chính sách quản lý tài chính ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020 đến hết năm 2021.
22-12-2020 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Nam.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,727,110 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner