Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Xây dựng- Qui hoạch  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 70 văn bản thuộc lĩnh vực Xây dựng- Qui hoạch:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-07-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phân cấp quản lý cây xanh, chiếu sáng.
29-04-2021 Quyết định số 10/2021/8QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ‘‘Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam’’.
18-12-2020 Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
04-02-2020 Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
31-12-2019 Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý.
08-07-2019 Quyết định số 1297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-12-2018 Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019.
02-11-2018 Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
20-09-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-08-2018 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
18-12-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
30-09-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29-09-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định về quản lý quỹ đất tái định cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
23-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
09-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-12-2013 Quyết định số 80/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
04-10-2013 Quyết định số 1157/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
02-10-2013 Quyết định số 1140/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thiết kế quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.
02-10-2013 Quyết định số 1139/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về quản lý và xây dựng nhà dịch vụ cho thuê để ở của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
25-07-2013 Quyết định số 827/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đính chính diện tích và cơ cấu sử dụng đất trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trại nuôi bò thuộc vùng chăn nuôi bò sữa bền vững tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,726,947 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner