Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công an Quân sự  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 26 văn bản thuộc lĩnh vực Công an Quân sự:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2017 Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
26-07-2013 Quyết định số 830/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về nhân quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
24-07-2013 Quyết định số 819/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam.
07-06-2013 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
04-06-2013 Quyết định số 576/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh.
22-03-2013 Quyết định số 316/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở.
11-03-2013 Quyết định số 270/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người và Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Hà Nam.
08-03-2013 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.
20-11-2012 Quyết định số 1546/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước.
04-10-2012 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31-08-2012 Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh Hà Nam.
28-08-2012 Quyết định số 1129/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Hà Nam.
23-08-2012 Quyết định số 1110/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh.
19-07-2012 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
19-06-2012 Quyết định số 815/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xây dựng toàn diện lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới".
04-06-2012 Quyết định số 748/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.
01-06-2012 Quyết định số 742/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh.
25-04-2012 Quyết định số 606/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Hà Nam.
18-04-2012 Quyết định số 585/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam.
09-04-2012 Quyết định số 544/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,726,959 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner