Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đoàn thể  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Đoàn thể:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-03-2013 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam.
14-06-2012 Quyết định số 775/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thư ký Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam.
24-04-2012 Quyết định số 601/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Hà Nam.
20-10-2008 Quyết định số 1280/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam.
15-08-2008 Quyết định số 986/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,727,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner