Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Doanh nghiệp  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 13 văn bản thuộc lĩnh vực Doanh nghiệp:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-08-2019 Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý, giám sát chất lượng nước sạch cung cấp cho doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
13-08-2019 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
19-12-2017 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
11-11-2014 Chỉ thị số 10/CT-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
07-10-2013 Quyết định số 1162/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Nam.
30-08-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
09-07-2013 Quyết định số 726/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay thế, bổ sung thành viên Tổ Công tác Xúc tiến đầu tư của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
30-05-2013 Quyết định số 558/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường tỉnh Hà Nam.
30-05-2013 Quyết định số 557/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.
10-04-2013 Quyết định số 373/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc xếp hạng công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam.
11-01-2013 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bộ phận Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư từ Nhật Bản của tỉnh Hà Nam.
20-08-2008 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động.
27-06-2008 Quyết định số 753/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công trình đô thị Hà Nam thành công ty cổ phần.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
7,727,057 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner