Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Nội chính (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Nội chính được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-11-2014 Quyết định số 1343/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Kim Bảng với Bệnh viện đa khoa huyện Kim Bảng thành Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng.
12-11-2014 Quyết định số 1342/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm với Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Liêm thành Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm.
12-11-2014 Quyết định số 1341/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Bình Lục với Bệnh viện đa khoa huyện Bình Lục thành Trung tâm Y tế huyện Bình Lục.
12-11-2014 Quyết định số 1340/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Lý Nhân với Bệnh viện đa khoa huyện Lý Nhân thành Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân.
12-11-2014 Quyết định số 1339/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập Trung tâm y tế huyện Duy Tiên với Bệnh viện đa khoa huyện Duy Tiên thành Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên.
21-10-2014 Quyết định số 1181/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao nhiệm vụ quản lý Nhà thi đấu đa năng tỉnh Hà Nam.
16-10-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
16-10-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, số lượng chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở, cơ quan ngang Sở; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.
14-10-2014 Quyết định số 1101/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Bình Lục.
14-10-2014 Quyết định số 1100/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên.
14-10-2014 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Liêm.
14-10-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bảng.
14-10-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường thuộc thành phố Phủ Lý.
01-10-2014 Quyết định số 1037/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giới thiệu việc làm thành Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam.
26-09-2014 Quyết định số 1020/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính thuộc Sở Tư pháp.
08-09-2014 Quyết định số 929/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,450,052 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner