Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công thương (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 4 văn bản thuộc lĩnh vực Công thương được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-10-2014 Quyết định số 1256/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ về hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
29-09-2014 Quyết định số 1030/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số nở rời của đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường từ đá nguyên khai sang đá sau nổ mìn trên địa bàn tỉnh.
23-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét công nhận làng nghề tỉnh Hà Nam.
23-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,458,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner