Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kiểm soát thủ tục hành chính (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 3 văn bản thuộc lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-04-2014 Quyết định số 311/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố Bộ thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (Đăng từ Công báo số 11 đến Công báo số 15).
10-01-2014 Quyết định số 41/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải.
10-01-2014 Quyết định số 39/QĐ-UBND của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,449,749 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner