Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Năm ban hành:  Tất cả các năm : 2817 văn bản.
An ninh - Trật tự - An toàn xã hội 2 văn bản
 
Chính sách - Xã hội 35 văn bản
 
Công an Quân sự 26 văn bản
 
Công thương 27 văn bản
 
Đất đai - Xây dựng 14 văn bản
 
Đoàn thể 5 văn bản
 
Doanh nghiệp 13 văn bản
 
Giáo dục và Đào tạo 200 văn bản
 
Giao thông - Vận Tải 37 văn bản
 
Hội đồng nhân dân 79 văn bản
 
Khiếu nại - Tố cáo 7 văn bản
 
Khoa học Công nghệ 3 văn bản
 
Kiểm soát thủ tục hành chính 112 văn bản
 
Kinh tế - Xã hội 9 văn bản
 
Kinh tế tổng hợp 32 văn bản
 
Nội chính 92 văn bản
 
Nội vụ 150 văn bản
 
Nông nghiệp Lâm nghiệp Nông thôn 33 văn bản
 
Tài Chính - Ngân hàng - Tín dụng 78 văn bản
 
Tài nguyên - Môi trường 88 văn bản
 
Thi đua khen thưởng 6 văn bản
 
Thông tin và Truyền thông 34 văn bản
 
Thủy lợi 6 văn bản
 
Tôn giáo 1 văn bản
 
Tư pháp 22 văn bản
 
Văn hóa - Du lịch - Thể thao 33 văn bản
 
Xây dựng- Qui hoạch 70 văn bản
 
Y tế 19 văn bản
 
 
Chưa xác định lĩnh vực : 1584 văn bản.
9,462,404 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner