Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Tài nguyên - Môi trường (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng.
20-12-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,462,534 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner