Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Hội đồng nhân dân (Năm 2007)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 16 văn bản thuộc lĩnh vực Hội đồng nhân dân được ban hành trong năm 2007:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2008.
20-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
20-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về việc lấy ý kiến nhân dân đặt tên đường thuộc thị trấn Hoà Mạc.
20-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Duy Tiên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc phân loại đơn vị hành chính cấp huyện.
19-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về việc quy hoạch xây dựng cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Đồng Lý và cụm Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Nhân Mỹ.
19-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân v/v phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
19-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách huyện Bình Lục năm 2008.
18-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bình Lục về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
15-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính cấp huyện của huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam.
15-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
14-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
9,462,211 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner