Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Đất đai - Xây dựng (Năm 2017)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Đất đai - Xây dựng được ban hành trong năm 2017:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2017 Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất tại Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
29-12-2017 Quyết định số 2468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V.
29-12-2017 Quyết định số 2467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V.
29-12-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V.
29-12-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V.
19-12-2017 Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
8,699,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner