Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2018 Ngày 31 tháng 10 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2018 Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
26-10-2018 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-10-2018 Quyết định số 1755/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học xã Đồn Xá với Trường Trung học cơ sở xã Đồn Xá thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 17
01-10-2018 Quyết định số 1756/QĐ-UBND v/v xếp hạng các Trường Trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 19
10-10-2018 Quyết định số 1815/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Duy Tiên. 22
10-10-2018 Quyết định số 1816/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Lý Nhân. 24
10-10-2018 Quyết định số 1817/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Bình Lục. 28
10-10-2018 Quyết định số 1820/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập thuộc các xã, thị trấn, huyện Thanh Liêm. 31
17-10-2018 Quyết định số 1880/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 33
31-10-2018 Quyết định số 1987/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Thanh Liêm. 42
7,181,742 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner