Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18           Năm 2017 Ngày 21 tháng 8 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-08-2017 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2017 - 2018. 03
10-08-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 05
16-08-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 11
16-08-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 13
16-08-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 15
16-08-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 17
16-08-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
17-08-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2017 Quyết định số 1178/QĐ-UBND ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và phối hợp quản lý nhà nước trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
07-08-2017 Quyết định số 1205/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017. 33
08-08-2017 Quyết định số 1215/QĐ-UBND về việc công nhận khu vực miền Nhân Hậu thuộc xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân là đô thị loại V. 36
08-08-2017 Quyết định số 1216/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân là đô thị loại V. 37
08-08-2017 Quyết định số 1217/QĐ-UBND về việc công nhận xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng là đô thị loại V. 38
08-08-2017 Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng là đô thị loại V. 39
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2017 Quyết định số 1171/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế điều hành, phối hợp công tác tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam. 40
18-08-2017 Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh. 57
7,372,676 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner