Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2011 Ngày 01 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-07-2011 Nghị quyết số 09/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 03
15-07-2011 Nghị quyết số 10/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 07
15-07-2011 Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. 13
15-07-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án, công trình cấp bách năm 2011 của tỉnh Hà Nam. 15
15-07-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2011 - 2012. 17
15-07-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về việc bổ sung lực lượng Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 20
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-07-2011 Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về thí điểm đấu giá quyền khai thác cát, đất để san lấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 21
15-07-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Lý Nhân. 28
15-07-2011 Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 29
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2011 Quyết định số 849/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Công chứng số III. 43
19-07-2011 Quyết định số 885/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. 44
25-07-2011 Quyết định số 897/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung của danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 23/4/2009 của UBND tỉnh Hà Nam. 46
28-07-2011 Quyết định số 916/QĐ-UBND v/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp và tiết kiệm năng lượng tỉnh Hà Nam. 48
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND v/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 51
11-07-2011 Quyết định số 827/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 54
11-07-2011 Quyết định số 840/QĐ-UBND thay thế Trưởng ban Ban Chỉ đạo các kỳ thi năm 2011 của tỉnh. 56
12-07-2011 Quyết định số 843/QĐ-UBND v/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban Hậu cần địa phương tỉnh Hà Nam. 57
15-07-2011 Quyết định số 861/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi giai đoạn 2011 - 2015” tại tỉnh Hà Nam. 58
15-07-2011 Quyết định số 868/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh. 66
18-07-2011 Quyết định số 873/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 67
7,200,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner