Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2011 Ngày 22 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-07-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND về việc Quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm học 2011 - 2012. 04
10-08-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND v/v bổ sung lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 07
18-08-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 08
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-07-2011 Quyết định số 901/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung, điều chỉnh một số nội dung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2007 - 2015 và định hướng đến năm 2025. 12
29-07-2011 Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. 17
02-08-2011 Quyết định số 926/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tỉnh Hà Nam. 21
02-08-2011 Quyết định số 927/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 23
02-08-2011 Quyết định số 928/QĐ-UBND v/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bến xe trung tâm tỉnh Hà Nam. 25
03-08-2011 Quyết định số 931/QĐ-UBND v/v thành lập Phòng công tác thanh niên. 28
17-08-2011 Thông báo số 94/TB-UBND v/v phân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 29
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2011 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. 32
19-08-2011 Chỉ thị số 08/CT-UBND về nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. 34
19-07-2011 Quyết định số 884/QĐ-UBND v/v thay thế Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg. 35
28-07-2011 Quyết định số 911/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh. 36
08-08-2011 Quyết định số 944/QĐ-UBND công nhận Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Giao thông và Xây dựng Việt Úc. 38
08-08-2011 Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn. 39
09-08-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn tỉnh Hà Nam. 40
10-08-2011 Quyết định số 954/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Khuyến lần thứ VI (2006 - 2010). 42
10-08-2011 Quyết định số 957/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hà Nam. 43
10-08-2011 Quyết định số 958/QĐ-UBND thành lập, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ ở Uỷ ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. 45
10-08-2011 Quyết định số 964/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” tại tỉnh Hà Nam. 48
12-08-2011 Quyết định số 979/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống, lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam năm 2011. 49
17-08-2011 Quyết định số 991/QĐ-UBND công nhận chức danh Hiệu trưởng trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam. 50
17-08-2011 Quyết định số 992/QĐ-UBND công nhận Hội đồng quản trị trường Trung cấp Bách khoa Hà Nam. 51
17-08-2011 Quyết định số 993/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội Người khuyết tật thành phố Phủ Lý. 52
08-08-2011 Kế hoạch số 1061/KH-UBND triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2011 - 2015. 53
7,200,435 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner