Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2011 Ngày 05 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-10-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
04-10-2011 Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm d Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 20/8/2008. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-09-2011 Quyết định số 1148/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án Giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng công nghệ sinh học trong chăn nuôi lợn giai đoạn 2011 - 2015. 10
22-09-2011 Quyết định số 1149/QĐ-UBND v/v phê duyệt Đề án "Xây dựng khu chăn nuôi tập trung giai đoạn 2011 - 2015". 15
23-09-2011 Quyết định số 1154/QĐ-UBND v/v thành lập Phòng Pháp chế trực thuộc Sở Công Thương. 20
23-09-2011 Kế hoạch số 1333/KH-UBND thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Hà Nam về phát triển hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Hà Nam đến năm 2015. 21
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
14-09-2011 Quyết định số 1105/QĐ-UBND v/v ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 26
14-09-2011 Quyết định số 1106/QĐ-UBND v/v ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu của Sở Nội vụ. 30
23-09-2011 Quyết định số 1160/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Hà Nam. 35
23-09-2011 Quyết định số 1161/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Nam. 37
23-09-2011 Quyết định số 1162/QĐ-UBND kiện toàn Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ nâng cao năng lực ngành Y tế tỉnh Hà Nam do EU tài trợ. 39
30-09-2011 Quyết định số 1179/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Hà Nam. 41
03-10-2011 Quyết định số 1180/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 42
03-10-2011 Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc thành lập thôn Mỹ Tho, xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Liêm. 44
03-10-2011 Quyết định số 1185/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. 45
22-09-2011 Kế hoạch số 1302/KH-UBND phòng, chống tệ nạn mại dâm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 47
7,200,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner