Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22           Năm 2016 Ngày 31 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND về bãi bỏ một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
08-12-2016 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; phòng, chống oan, sai và nâng cao hiệu quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và Thi hành án trên địa bàn tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo. 06
08-12-2016 Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 - 2020. 12
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08-12-2016 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 14
08-12-2016 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc giải thể xóm Nam Hưng, xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 58
9,454,370 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner