Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2013 Ngày 07 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-04-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Kim Bảng. 03
24-04-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của huyện Lý Nhân. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2013 Quyết định số 360A/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thí điểm mô hình cung ứng thức ăn chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. 15
23-04-2013 Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án huyện Duy Tiên. 17
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2013 Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc thay thế, bổ sung Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Hà Nam. 19
10-04-2013 Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc xếp hạng công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Hà Nam. 20
22-04-2013 Quyết định số 406/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh thẩm định kết quả trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia sau 5 năm và trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, mức độ II. 21
26-04-2013 Quyết định số 442/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 23
7,191,508 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner