Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2012 Ngày 01 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2011 Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. 02
30-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất. 66
Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân
20-12-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 85
20-12-2011 Nghị quyết số 13/2011/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2012. 94
20-12-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ nhiệm vụ chi cho các đơn vị năm 2012. 96
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 98
7,219,398 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner