Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2012 Ngày 02 tháng 4 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thu hút, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức dự bị cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 03
30-03-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24/5/2011. 05
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-03-2012 Quyết định số 488/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 Khu du lịch Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. 07
28-03-2012 Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 18
28-03-2012 Quyết định số 502/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Hà Nam. 24
30-03-2012 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý phát triển Khu đô thị mới tỉnh Hà Nam. 27
30-03-2012 Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý phát triển Khu đô thị đại học tỉnh Hà Nam. 30
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
28-03-2012 Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong “Năm an toàn giao thông 2012”. 33
15-03-2012 Quyết định số 473/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Bắc Lý. 37
16-03-2012 Quyết định số 474/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại lô N thuộc Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đồng Văn II. 43
19-03-2012 Quyết định số 477/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng. 46
26-03-2012 Quyết định số 495/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Liêm Cần-Thanh Bình (Thanh Liêm II). 48
27-03-2012 Quyết định số 496/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nam Châu Sơn, xã Châu Sơn, thành phố Phủ Lý. 55
28-03-2012 Quyết định số 501/QĐ-UBND thay thế Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Hà Nam. 59
7,219,487 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner