Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2012 Ngày 18 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
13-01-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND về việc quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2010. 15
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-01-2012 Quyết định số 69/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư huyện Thanh Liêm. 17
12-01-2012 Quyết định số 70/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu. 19
13-01-2012 Quyết định số 76/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển sản phẩm nổi tiếng tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015. 21
13-01-2012 Quyết định số 80/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc. 26
16-01-2012 Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2012. 27
12-01-2012 Kế hoạch số 33/KH-UBND triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 40
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2012 Quyết định số 54/QĐ-UBND công nhận lại và cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 47
11-01-2012 Quyết định số 65/QĐ-UBND về việc đổi tên Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Nam thành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Nam. 48
11-01-2012 Quyết định số 66/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Hội Tấm lòng vàng tỉnh Hà Nam. 49
11-01-2012 Quyết định số 67/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật tỉnh Hà Nam. 50
17-01-2012 Quyết định số 108/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nhật Tân, huyện Kim Bảng. 51
10-01-2012 Kế hoạch số 22/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ Quy định các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 58
18-01-2012 Công văn số 64/CVĐC-UBND quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. 62
Văn phòng UBND tỉnh
13-01-2012 Công văn số 33/CVVPUB-NN&TNMT quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2012. 64
7,219,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner