Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2018 Ngày 07 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-11-2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 03
18-12-2017 Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ban hành Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2018. 09
18-12-2017 Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”. 30
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2017 Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc công nhận khu vực Phố Cà, huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. 43
29-12-2017 Quyết định số 2465/QĐ-UBND v/v công nhận khu vực Trung tâm hành chính huyện Thanh Liêm đạt tiêu chí đô thị loại V. 44
29-12-2017 Quyết định số 2467/QĐ-UBND về việc công nhận xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. 45
29-12-2017 Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc công nhận xã An Lão, huyện Bình Lục đạt tiêu chí đô thị loại V. 46
7,181,668 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner