Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2018 Ngày 18 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
11-08-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc. 18
17-08-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 20
17-08-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-08-2018 Quyết định số 1385/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Lục trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. 38
10-08-2018 Quyết định số 1386/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố Phủ Lý trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. 41
10-08-2018 Quyết định số 1387/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thanh Liêm trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. 44
10-08-2018 Quyết định số 1389/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Duy Tiên trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. 47
10-08-2018 Quyết định số 1390/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kim Bảng trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. 50
10-08-2018 Quyết định số 1391/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lý Nhân trên cơ sở hợp nhất các Trạm: Trạm Chăn nuôi và Thú y; Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Khuyến nông. 53
7,200,887 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner