Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2018 Ngày 12 tháng 9 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2018 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
05-09-2018 Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. 13
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-07-2018 Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức tỉnh Hà Nam. 15
24-08-2018 Quyết định số 1518/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Bình Lục với Trung tâm Y tế huyện Bình Lục trực thuộc Sở Y tế. 16
24-08-2018 Quyết định số 1519/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Duy Tiên với Trung tâm Y tế huyện Duy Tiên trực thuộc Sở Y tế. 21
24-08-2018 Quyết định số 1520/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Kim Bảng với Trung tâm Y tế huyện Kim Bảng trực thuộc Sở Y tế. 26
24-08-2018 Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Lý Nhân với Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân trực thuộc Sở Y tế. 31
24-08-2018 Quyết định số 1522/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Thanh Liêm với Trung tâm Y tế huyện Thanh Liêm trực thuộc Sở Y tế. 36
07-09-2018 Quyết định số 1607/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Kim Bảng. 41
07-09-2018 Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Duy Tiên. 42
07-09-2018 Quyết định số 1610/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Phủ Lý. 43
31-08-2018 Chỉ thị số 10/CT-UBND tăng cường thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục - đào tạo năm học 2018-2019. 44
7,182,040 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner