Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2019 Ngày 10 tháng 4 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-03-2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
21-03-2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 01tháng. 11
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2019 Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam. 19
26-03-2019 Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tỉnh Hà Nam. 20
04-04-2019 Quyết định số 566/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Bình Lục . 22
09-04-2019 Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên, sửa đổi một số điều Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020. 25
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
08-03-2019 Quyết định số 404/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở chất lượng cao. 27
08-03-2019 Quyết định số 405/QĐ-UBND công nhận và cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở chất lượng cao. 28
12-03-2019 Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Hà Nam. 29
19-03-2019 Quyết định số 471/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam. 32
19-03-2019 Quyết định số 472/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 34
21-03-2019 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Cựu giáo chức huyện Lý Nhân. 40
7,231,533 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner