Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2019 Ngày 10 tháng 6 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-05-2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận . 03
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
16-05-2019 Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thành phố Phủ Lý. 25
05-06-2019 Quyết định số 1031/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 37
05-06-2019 Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục, thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam. 45
06-06-2019 Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc xếp hạng Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông. 49
06-06-2019 Quyết định số 1047/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp. 50
06-06-2019 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. 51
10-06-2019 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2019 Quyết định số 1057/QĐ-UBND ban hành Bộ Tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 31
7,227,701 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner