Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2015 Ngày 05 tháng 01 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND về mức thu học phí đối với trường trung cấp nghề, cao đẳng nghề công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2014 - 2015. 04
20-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 06
22-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND về việc Quyết toán thu - chi ngân sách tỉnh Hà Nam năm 2013. 14
27-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu phí, tỷ lệ (%) số thực thu để lại cho công tác thu phí và tỷ lệ (%) phân chia số còn lại của phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 16
30-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 18
31-12-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
31-12-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với các trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 22
31-12-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất năm 2015 đối với các trường hợp thuê đất hàng năm trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2014 Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và sự nghiệp năm 2015. 26
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
09-12-2014 Quyết định số 1471/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hà Nam. 29
09-12-2014 Quyết định số 1472/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ hoạt động của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Hà Nam. 31
19-12-2014 Quyết định số 1557/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, sáp nhập, đổi tên tổ dân phố thuộc các phường, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 37
30-12-2014 Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dâu tằm tơ vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 43
30-12-2014 Quyết định số 1692/QĐ-UBND về việc sáp nhập Bệnh viện đa khoa thành phố Phủ Lý vào Bệnh viện đa khoa tỉnh trực thuộc Sở Y tế. 47
31-12-2014 Quyết định số 1764/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Lưu. 51
31-12-2014 Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Nhật Tân. 53
31-12-2014 Quyết định số 1766/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp An Mỹ - Đồn Xá. 55
31-12-2014 Quyết định số 1767/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Hải. 57
31-12-2014 Quyết định số 1768/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Tiên Tân. 59
31-12-2014 Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Kim Bình. 61
31-12-2014 Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Nam Châu Sơn. 63
31-12-2014 Quyết định số 1771/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Biên Hoà. 65
31-12-2014 Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Hoà Hậu. 67
31-12-2014 Quyết định số 1773/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Cầu Giát. 69
31-12-2014 Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Bình Lục. 71
31-12-2014 Quyết định số 1776/QĐ-UBND về việc thành lập cụm công nghiệp Hoàng Đông. 73
9,450,943 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner