Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2010 Ngày 29 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả phân loại khu vực đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và phân loại đường huyện Thanh Liêm năm 2010. 03
09-04-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Hà Nam. 14
12-04-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu làng nghề tỉnh Hà Nam. 19
12-04-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-04-2010 Quyết định số 342/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất vật liệu xây dựng vùng đất bãi ven sông Hồng đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất vật liệu xây dựng vùng đất bãi ven sông Hồng (2009 - 2015) của huyện Lý Nhân. 33
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
31-03-2010 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 37
22-03-2010 Quyết định số 293/QĐ-UBND về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh. 40
23-03-2010 Quyết định số 297/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Hà Nam. 42
25-03-2010 Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân tỉnh Hà Nam. 45
25-03-2010 Quyết định số 304/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2014. 47
31-03-2010 Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đại học Hà Nam. 49
06-04-2010 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn Thanh tra liên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. 50
15-04-2010 Quyết định số 381/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. 52
15-04-2010 Quyết định số 382/QĐ-UBND về việc thành lập Ban điều phối thực hiện Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hà Nam. 54
15-04-2010 Quyết định số 383/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam. 56
15-04-2010 Quyết định số 387/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh Hà Nam năm 2010. 58
15-04-2010 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 61
29-04-2010 Quyết định số 442/QĐ-UBND v/v thành lập Tiểu ban Tổ chức chỉ đạo và thực hiện chương trình "Thăng Long - Hồn thiêng sông núi". 63
7,202,767 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner