Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2010 Ngày 06 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-06-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu tiền đấu giá đất tại 5 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới. 03
03-06-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND về việc giao thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Kim Bảng. 04
14-06-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND phân cấp việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. 05
30-06-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND v/v ban hành Quy định điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 08
30-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử - tỉnh Hà Nam. 11
06-07-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 19
09-06-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2010 Quyết định số 407/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam. 40
02-06-2010 Quyết định số 549/QĐ-UBND v/v phê duyệt Chương trình quản lý chất lượng nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến 2020. 42
02-06-2010 Quyết định số 558/QĐ-UBND cho phép thành lập Văn phòng công chứng Duy Tiên. 49
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
02-06-2010 Quyết định số 551/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ban chấp hành Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Nam. 50
18-06-2010 Quyết định số 596/QĐ-UBND v/v thành lập Hội đồng thẩm định lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. 52
18-06-2010 Quyết định số 597/QĐ-UBND v/v thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Hà Nam. 54
21-06-2010 Quyết định số 603/QĐ-UBND v/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thị trường sản xuất và kinh doanh các mặt hàng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 56
22-06-2010 Quyết định số 607/QĐ-UBND v/v công nhận lại các trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 58
30-06-2010 Quyết định số 657/QĐ-UBND v/v kiện toàn Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 59
01-07-2010 Quyết định số 662/QĐ-UBND v/v cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề Phúc Hân. 60
02-07-2010 Quyết định số 666/QĐ-UBND v/v thay đổi thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh năm 2010. 61
05-07-2010 Quyết định số 668/QĐ-UBND về việc thành lập Phòng Giám sát và phòng, chống tham nhũng. 62
05-07-2010 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc kiện toàn tổ chức Trung tâm khuyến nông tỉnh Hà Nam. 63
7,231,290 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner