Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2007 Ngày 25 tháng 12 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
06-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008. 04
06-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND v/v đề nghị thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam. 10
06-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về mô hình tổ chức và mức phụ cấp hàng tháng đối với Bảo vệ dân phố tỉnh Hà Nam. 11
06-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND v/v phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh. 13
06-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách năm 2006. 14
06-12-2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2008. 16
06-12-2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND về giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 24
06-12-2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND quy định ban hành danh mục, mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thuộc thẩm quyền quy định của địa phương. 36
06-12-2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập. 53
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-09-2007 Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sạch tập trung nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010. 55
06-11-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND v/v ban hành quy định nhà đầu tư tự bỏ vốn đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 60
17-12-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND v/v quyết toán ngân sách năm 2006 tỉnh Hà Nam. 64
18-12-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về việc hỗ trợ đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Nam giai đoạn 2007-2010. 66
30-11-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước. 71
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
05-12-2007 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 73
05-12-2007 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Trưởng ban Kinh tế và ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2009. 74
06-12-2007 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2008. 75
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-10-2007 Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam. 77
07-11-2007 Quyết định số 1356/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy định quản lý, khai thác hệ thống mốc toạ độ, độ cao trên địa bàn thị xã Phủ Lý”. 80
11-12-2007 Quyết định số 1546/QĐ-UBND v/v điều chỉnh giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 84
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
11-09-2007 Quyết định số 1100/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020. 86
14-09-2007 Quyết định số 1117/QĐ-UBND v/v thành lập khu công nghiệp Đồng Văn I. 98
26-09-2007 Quyết định số 1172/QĐ-UBND v/v thành lập Phòng Tiếp dân Uỷ ban nhân dân tỉnh. 100
26-10-2007 Quyết định số 1295/QĐ-UBND về việc thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 102
16-11-2007 Quyết định số 1421/QĐ-UBND v/v quy hoạch mạng lưới các khu công nghiệp, cụm CN - TTCN huyện, thị xã và cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề xã, thị trấn tỉnh Hà Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2015. 103
21-11-2007 Quyết định số 1434/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án giá thu tiền sử dụng đất để giao đất tái định cư khu du lịch Tam Chúc tại xã Ba Sao, huyện Kim Bảng. 108
13-12-2007 Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc chia tách địa dư hành chính xóm 6 xã Ba Sao, huyện Kim Bảng thành xóm 6 và xóm 8. 110
9,444,365 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner