Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức. (Điều 87 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2015 Ngày 30 tháng 6 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-05-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông, truyền hình tại các phường, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-05-2015 Quyết định số 484/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014 - 2020. 09
26-05-2015 Quyết định số 541/QĐ-UBND về việc tạm thời giao nhiệm vụ quản lý, theo dõi chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe và tư vấn tâm lý cho người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. 20
19-06-2015 Quyết định số 648/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015. 22
15-05-2015 Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc quản lý công tác dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 23
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2015 Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Nam. 25
22-05-2015 Quyết định số 535/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam. 27
04-06-2015 Quyết định số 573/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. 29
11-06-2015 Quyết định số 604/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và bệnh từ gia súc, gia cầm lây sang người. 31
12-06-2015 Quyết định số 614/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Quản lý và hoạt động Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin I”. 33
24-06-2015 Quyết định số 669/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” tỉnh Hà Nam. 36
24-06-2015 Quyết định số 670/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hà Nam. 38
26-06-2015 Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Phủ Lý. 44
27-05-2015 Chỉ thị số 06/CT-UBND tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 45
17-06-2015 Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc phòng, chống lây nhiễm Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung đông do virut Corona (Mers-CoV). 47
30-06-2015 Chỉ thị số 08/CT-UBND về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 49
9,453,291 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner